logo.png

Agenttina tavoitteenani on tuoda kaveriporukoille, yrityksille ja yhteisöille mahdollisuus tutustua ainutlaatuiseen Saarenmaahan yksilöllisellä ja elämyksellisellä tavalla. Suunnittelen matkan sisällöt paikallisten kumppanien kanssa juuri ryhmän omien toiveiden mukaisiksi.

Yhteistyötä tehdään tarkkaan valittujen hotellien kanssa ja työn tuloksena on kehitetty nautinnollisten kylpyläpakettien rinnalle uusia kokonaisuuksia, joissa korostuvat saaren monipuolinen historia, lumoava kulttuuri ja hauskat liikuntamahdollisuudet luonnossa.

Agenttuuritoimisto Crystal Agency Oy:n valtteja markkinoilla ovat sukujuuriin perustuva ylivertainen kohdetuntemus ja kontaktit erilaisiin paikallisiin yrityksiin. Asiakkaan maksaessaan palveluistaan suoraan hotelliin, jäävät turhat välikädet ja komissiot pois.